Sluta ställa till med trassel, Maarit Feldt-Ranta riksdagsledamot (SDP), Västra Nyland

”Jag har under det senaste året varit med om tiotals situationer, både här hemma i Finland och på andra håll i Norden, då någon – oftast en samlingspartist, svensk moderat eller en SFP:are – gång på gång har spekulerat med att Finland och Sverige är på väg in i Nato. Det handlar inte om att dessa aktörer skulle vifta med Natokortet av en slump, av misstag eller på grund av okunskap, utan det är fråga om systematiska försök att förändra bägge länders säkerhetspolitiska attitydklimat till ett mera Natopositivt. Som nation är vår viktigaste säkerhetsgaranti tilliten, pålitligheten och goda internationella relationer; också därför är det viktigt att synliggöra den här propagandan, som sprids av dem som gärna skulle se Finland och Sverige som Natomedlemmar.”…

…”Jag får också ibland höra att det pågår en process för ett Natomedlemskap i Finland. Det är analyser som ofta kommer ur borgerliga politikers mun. Man hänvisar till den finska så kallade Natoutredningen. Men efter samtal med en rad finska företrädare i flera partier och ansvarsfulla positioner så ser jag inte någon seriös eller allvarligt menad process som skulle leda till Natomedlemskap i Finland. Däremot så används hotet om att Sverige är på väg att svänga som ett bränsle i debatten av ett antal personer som vill ansluta Finland till Nato. Självfallet blir det ett problem för dem när den finske och svenske statsministern tydligt båda markerar regeringarnas linje om att Natoanslutning inte är aktuell.” Läs artikel