Slut på operation Barkhane i Mali, myt eller verklighet? lepoint.fr

Boubacar Haidara , forskare vid University of Bordeaux-Montaign och Sékou Amadou Traoré, forskare vid University of Ségou

Google-översatt

[…] Flera maliska orter har utsatts för blockader av samma jihadistgrupper med de konsekvenser som vi känner för befolkningen. Men militär styrka har inte gjort det möjligt att befria en enda från dessa radikala gruppers ok. Därför uppstår frågan: ska vi förbjuda dialog genom ideologi, även om det på sina ställen fortfarande är det enda sättet att lindra tortyr av civilbefolkningen?

Samtidigt kan vi på annat håll, särskilt i Afghanistan , helt klart se  gränserna för  militära insatser . Långt ifrån att sätta de afghanska och maliska fallen på samma nivå skulle vi åtminstone kunna fastställa två paralleller: 1. misslyckande för all militär; 2. intrycket av en fiktiv maktökning hos arméerna i de två länderna, så  drabbade av korruption .

När diskussion är det enda (eller det enda) resultatet, varför förneka det? Många malianer försöker förstå varför Frankrike är emot att de maliska myndigheterna för dialog. […]

Den franska ståndpunkten är desto mer obegriplig eftersom att tala till alla intressenter, inklusive jihadister, är en rekommendation som härrör från den  inkluderande nationella dialogen , som samlade alla de maliska krafterna (religiösa, politiska och civila samhällsaktörer) i december 2019. Fransmännen verkar därför gå emot malianernas vilja, som fortfarande är de första som oroas av säkerhetsfrågorna i deras land. […]

Innebär slutet av Operation Barkhane slutet på den franska militära närvaron i Mali? Verkligheten är att Emmanuel Macrons tillkännagivande långt ifrån innebär ett direkt tillbakadragande av franska styrkor, utan snarare en utveckling mot inrättandet av en europeisk styrka, i detta fall den europeiska insatsstyrkan Takuba., Som redan var konstituerad och 600 stark, varav hälften franska , liksom ester, tjecker, svenskar och italienare. Frankrike bör därför förbli ryggraden. […]

Takuba -styrkan   är en koalition av europeiska specialstyrkor som bildades i juli 2020. Nya europeiska kontingenter förväntas utöka det redan befintliga systemet.

Antalet franska soldater i regionen bör för sin del  på sikt minskas  till 2 500–3 000 man, mot 5 100 idag, och kommer att kretsa kring den europeiska insatsstyrkan Takuba. Två huvuduppdrag tillskrivs denna: ”neutraliseringen och disorganiseringen av de två fiendeorganisationernas överkommando” samt ”stödet till maktökningen för arméerna i regionen”.

Denna omorientering är något förbryllande. Utöver en symbolisk närvaro kan man undra om européerna kommer att ”kasta sig” i den Saheliska kärren vid sidan av Frankrike, vars stagnation inte längre är tveksam. Läs artikel