Slut på en framgångsrik och givande Viking 18, forsvarsmakten.se

Årets upplaga av Viking – en datorsimulerad övning med syfte att utbilda civila, polis och militär i att leda och samverka i internationella freds- och krishanteringsinsatser – har nu avslutats. Deltagare, som deltagit på övningsplatsen i Kungsängen, tar med sig nyttiga erfarenheter hem.

Viking är en av världens största internationella övningar av fredsfrämjande verksamhet. Försvarsmakten, med hjälp av Folke Bernadotteakademin, Polismyndigheten och Försvarshögskolan, arrangerar på uppdrag av Sveriges regering övningen som har genomförts sedan 1999.

I år deltog omkring 2 500 personer och 80 organisationer från 60 länder, och övningen genomfördes i Enköping, Karlskrona, Kungsängen och Uppsala. Förutom Sverige deltog även Brasilien, Bulgarien, Finland, Irland och Serbien med varsin övningsplats. Läs pressmeddelande