Slik er Hærens egen vurdering av landmaktplanene, aldrimer.no

Aldrimer.no har fått tak i dokumentet som avslører hva Hæren selv mener om planene for landmakten. Mens regjeringen snakker om «satsing» og «styrking» har Hærens ledelse en mildt sagt annen oppfatning…

  • Regjeringens satsing er «hovedsakelig finansiert gjennom å redusere den økonomiske rammen for landmakten».
  • Andelen stående styrker betegnes som «svært lav».
  • Det settes spørsmålstegn ved noen av forutsetningene i planen, blant annet at mobiliseringsstyrker må være «meget godt trent og blir tilgjengelige på meget kort tid».
  • Forslaget vil ikke gi økt kampkraft før «tidligst 2028-2030», hevdes det.
  • Anskaffelse av nye stridsvogner og artilleri er «skjøvet alt for langt ut i tid», skriver Hærstaben.
  • «Kampavdelinger i dagens Panserbataljon og Telemark bataljon reduseres i antall og volum», heter det i dokumentet. Og til slutt:
  • Hærstrukturen utvides ikke. «Strukturendringene er hovedsakelig basert på omfordeling av eksisterende materiell og personell», er den drepende konklusjonen.

…Hærsjef Odin Johannessen har tidligere gått langt i å kalle Hæren en papirtiger – selv når regjeringens opptrapping er fullført. Men det nye dokumentet fra hærstaben går lenger og er mye mer detaljert. Läs artikel