Slik driver Russland nervekrig langs norskekysten, aldrimer.no

Nordflåten og Russland driver nervekrig mot Forsvaret langs norskekysten. Flere sivile fartøyer opererer svært tett på norske forsvarsinstallasjoner og marinefartøy. Men dette møtes foreløpig med taushet fra Forsvarets side.

Det russiske statseide forsknings- og seismikkfartøyet «Akademik Lazarev» kan foreta detaljerte kartlegginger av havbunnen. Skipet har også slepesonar ombord, som trolig også kan benyttes til å lokalisere og identifisere ubåter.

Skipet har de siste dagene gått nordover langs norskekysten og befinner seg akkurat nå utenfor Nordlandskysten, i nærheten av ett av de fire skytefeltene som Russland har levert NOTAM-varsel på om mulige missil- og skyteøvelser i tidsrommet 14. – 17. august. Läs artikel