Slik blir Trident Juncture 2018, aldrimer.no

I dag starter feltøvelsen til den store NATO-øvelsen Trident Juncture 2018, som samler 53.000 deltakere fra en rekke land. Det er den største militærøvelsen i Norge siden den kalde krigen. Her er oversikten over hvem og hvor mange som deltar, hvor øvelsen skal foregå og hva som skal skje.[…]  Under starten av øvelsen skal en styrke i nord og en styrke i sør stride mot hverandre. Nordstyrken ledes av NATOs allierte landkommando og består av norske Brigade Nord sammen med brigader fra Canada og Sverige. I tillegg deltar 26. Marine Expeditionary Unit fra U.S. Marine Corps (USMC). Sørstyrken er ledet av det tysk-nederlandske korpset og består av brigader fra Italia, Storbritannia og Tyskland. […]

Fra øst angriper den svenske brigaden sørover og rydder området mot Tufsingdalen og Sømådalen langs RV 26 og RV 28 mens den tyske brigaden i sørstyrkene tar opp striden og forsøker å sinke svenskene.[…]

Skal man bedømme etter uttalelser fra amerikansk hold, virker det som om US Navy skal trene på et scenario der NATO møter en sterk fiende til havs. Läs artikel