Skypo känner inte till amerikanskt spionage mot finländare, svenska.yle.fi

[…] Jens Ringmose, professor vid Syddansk Universitet påpekar att USA hör till supermakterna då det gäller underrättelseverksamhet och att Danmark har stort intresse av att hålla sig nära USA – men att det handlar om ett komplicerat spel mellan allierade.

– Danmark har hamnat i en svår sits, mitt emellan.

Thomas Wegener Friis, professor vid Syddansk Universitet, anser att det här är ”ett exempel på att vi betalar ett mycket högt pris för den här sortens vänskap”. Friis konstaterar att problemet är att utrikespolitiken är underordnad Utrikesministeriet men att det uppenbarligen också finns en ”skuggutrikespolitik” som utövas inom ett annat system.

– Vi kunde ju fråga oss hur mycket folket och parlamentet faktiskt känner till om vad som egentligen pågår där. […]

Frågan om huruvida Danmarks utlandsunderrättelsetjänst FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) kan förhindra terrorism och om inte det är en god orsak till att samarbeta med amerikanerna besvaras av Thomas Wegener Friis så här:

– Danmarks intressen är ändå större och handlar om mer än kampen mot terrorism. Danmark har varit medlem i EU i många år. Nu är det stora politiska och ekonomiska intressen som står på spel. […]

Socialdemokraternas tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja, nu medlem i riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott, är inne på samma linje.

– Jag är inte alltför överraskad om det här är sant. Många har varit allt för naiva och blåögda inför den här typen av spionage som pågår hela tiden, säger Tuomioja.  Kina och Ryssland utpekas som de största bovarna, med all rätt. Men det gäller inte enbart dem. Vi har vetat att amerikanerna gör det samma. […]

– Det här är mycket allvarliga beskyllningar och allvarlig information, helt oacceptabelt. Och det är alltså lika kriminellt om Danmark och USA gör det, som om Kina och Ryssland gör det. Läs artikel