Skyddspolisen och militären föreslås få utvidgade maktbefogenheter, svenska.yle.fi

Polis, underrättelseorgan och militär ska få större maktbefogenheter. På det här sättet är det tänkt att myndigheterna ska kunna bekämpa allvarliga säkerhetshot bättre än förr. Det kan handla om terrorism, utländskt spionage eller hot om att lamslå finländsk infrastruktur. Betänkanden i ärendet överräcktes i dag till inrikesministern, försvarsministern och justitieministern.

– Vi är väldigt mycket på efterkälken, rent ut sagt totalt på efterkälken i jämförelse med andra länder, sade Kauko Aaltomaa som är överdirektör på Inrikesministeriet.

Aaltomaa sade att syftet är att få in underrättelser om verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten. De här uppgifterna ska sedan statsledningen kunna använda sig av i beslutsfattandet. Läs artikel