Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren, stortinget.no

Bjørnar Moxnes (R): Kan forsvarsministeren redegjøre for avtalegrunnlaget for Camp Viking; for hvilke partier av Royal Navy’s pressemelding om Camp Viking, setning for setning, som er korrekte og hvilke som er feil; hvorvidt og eventuelt hvordan Stortinget ble informert om Camp Viking og hvorvidt regjeringen har bedt britiske myndigheter trekke tilbake og dementere pressemeldingen om opprettelsen av en britisk operasjonsbase i Norge? […]

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram: […] Pressemeldingen fra UKRM om «Camp Viking» gjengir det britiske perspektivet på saken. Sett med norske øyne kan bruken av begrepet «Forward Operating Base» i pressemeldingen misforstås. […]

Det finnes derfor ikke noe belegg for å beskrive dette som en britisk eid, eller finansiert base, ei heller at dette er en permanent britisk base i fredstid, som ville ha brutt med norsk basepolitikk. Dette er en leir som benyttes til øving og trening av britiske styrker i tråd med norske interesser og ønsker. At denne leiren potensielt kan benyttes som en operativ base i krise og krig bryter derimot ikke med norsk basepolitikk, men er snarere i tråd med veletablert norsk NATO-politikk som nettopp legger opp til mottak av allierte forsterkninger ved behov. Läs protokollet