Skeptisk til traktat om atomvåpenforbud, aldrimer.no

[…] Braut-Hegghammer, som forsker på sikkerhetspolitikk, kjernevåpen og ikke-spredning, viser imidlertid til at det er oppnådd gode resultater gjennom dagens avtaleverk, hvor ikkespredningsavtalen NPT er en bærebjelke. 188 stater er tilsluttet NPT.

Hun frykter den nye forbudstraktaten skal komme i veien for arbeidet med dagens avtaler.

– Det vi er vitne til, er at de eksisterende avtalene forvitrer, fordi de store statene ikke ser det som i sin interesse å videreføre dem. Det er alvorlig, sier Braut-Hegghammer.

[…] 122 av FNs medlemsland stemte sommeren 2017 for atomvåpenforbudet. Men verken atommaktene eller NATO-landene, blant dem Norge, er med på forbudet.

I regjeringens utredning heter det at Norge ikke kan slutte seg til forbudet «uten å komme i konflikt med våre NATO-forpliktelser».

– NATO forblir en kjernefysisk allianse så lenge land utenfor alliansen har kjernevåpen, skriver Utenriksdepartementet.

Braut-Hegghammer mener Norge må bruke sin stemme i NATO til å styrke nedrustningsarbeidet.

– Norge bør gjøre mer for å ta tak i dette problemet. Norge burde legge seg i selen i NATO for å hindre rustningskappløp. Det trenger ikke være noen motsetning her, men det må tas grep for at ikke forbudstraktaten skal komme på kant med NPT. Läs artikel