Skärpta regler för svensk vapenexport, svt.se

Justitieminister Morgan Johansson betonar att svensk försvarsindustri är viktig, både för Sveriges intressen och för alliansfriheten.

– Dilemmat är att man måste kunna genomföra export, men viktigt att den är etiskt försvarbar. Därför har vi haft ett strikt regelverk och nu blir det ytterligare skärpning. Det är en grannlaga avvägning och därför viktigt att det finns breda politiska överenskommelser. Det skapar långsiktighet för politiken och näringslivet, säger Johansson vid en pressträff i Rosenbad.

Lagrådsremissen är en överenskommelse mellan regeringen och allianspartierna. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018. Läs artikel