Skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt, regeringen.se

Regeringen beslutade propositionen En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt den 15 februari. I propositionen föreslår regeringen att skyddslagens (2010:305) bestämmelser om ansvar och förverkande ska ändras så att straffet för obehörigt tillträde till skyddsobjekt skärps. Läs pressmeddelande