Skarp övning för Norrbottensbataljonen, forsvarsmakten.se

I samband med den internationella flygövningen ACE, Arctic Challenge Exercise, genomförde merparten av hemvärnsbataljonen sin krigsförbandsövning vid flygbasen F 21 i Luleå. Övningens huvudsyfte bestod av skarpa uppgifter; bevaka och skydda basen och dess närområde.

Under den tre veckor långa krigsförbandsövningen delades bevakningsuppgifterna upp mellan bataljonens fyra kompanier. Årets övningsverksamhet skiljer sig från tidigare år genom att bataljonen samtidigt löste en skarp uppgift. Första kompaniet ryckte in en vecka innan övningen ACE. De förberedde området inför den skarpa uppgiften, bland annat genom att sätta upp bevakningsutrustning och planera patrullslingor.
– Vi har genomfört liknande övningar tidigare, med lös ammunition, men i år var det skarpt läge och då måste vi vara ytterst noggranna när det gäller vapenhantering med mera, säger kompanichef Urban Eichwurzel. Läs pressmeddelande