Skarp kritik efter att HD friar danska styrkor, tidningensyre.se

De danska styrkorna som deltog i ”Operation Green desert” i södra Irak har varken deltagit i eller varit medvetna om övergreppen, enligt danska HD som nu fällt sitt avgörande i fallet.

Danmark är inte heller skyldigt att betala ersättning till de 23 män som stämt danska försvarsdepartementet, fortsätter HD. 18 av männen har tidigare i lägre instans fått skadestånd för det våld de utsattes för sedan danskarna lämnade över dem till irakiska styrkor.

Enligt HD har danska försvaret inte heller kränkt artikel 3 i Europakonventionen, eftersom ”de danska myndigheterna inte vid någon tidpunkt hade jurisdiktion” över Iraks del i operationen. Enligt artikel 3 får ingen utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

På Amnesty i Danmark känner man djup besvikelse och oro över domen i Højesteret.

– Vi är mycket besvikna över rättens dom. Familjerna har exponerats och kämpat i 18 år, säger Martin Lemberg-Pedersen, chef för politik och samhälle.

– Den största risken vi ser är för pågående och framtida dansk medverkan i militära operationer. Vi är mycket oroliga för att danska politiker och militär engagerar sig i samverkan med partners som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, fortsätter han. […]

Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, anser att domstolen mycket väl kunnat nå fram till en annan slutsats. Han jämför med andra mål under liknande omständigheter i Europadomstolen, där olika styrkor anklagats för kränkningar utanför sina territorier.

– Då militären har kontroll över ett område eller över personer, då anses man ha ett ansvar. Så om till exempel svenska styrkor torterat någon i Mali, då är man ansvarig, säger han och fortsätter:

– Danskarna befinner sig i Irak. De har överlämnat personer till någon som torterar. Man kan tycka att Danmark varit ansvarigt då de haft personerna i sitt våld, det vill säga haft samma ansvar som om de befunnit sig i Danmark. Och då borde man inte lämna över personer till någon som man kan misstänka torterar dem. Läs artikel