Duket for ett danskt skifte, klassekampen.no

Yngvild Gotaas Torvik, journalist

Ukraina-krigen gjør at Danmark må inn i EUs forsvarssamarbeid, sier regjeringen. – De bruker krigen skamløst, mener Enhedslistens Pelle Dragsted.

I dag avgjør danskene om de skal beholde sitt såkalte forsvarsforbehold, eller skrote klausulen som har gjort at Danmark siden 1993 har stått utenfor EUs forsvarssamarbeid og militære operasjoner.

Bakgrunnen er avstemningen om Maastricht-traktaten i 1992, der 50,7 prosent av danskene stemte nei. Traktaten knyttet EU-landene betydelig tettere sammen, og mange dansker fryktet hva alt fra innføringen av euro til et dypere samarbeid om forsvarspolitikk kunne føre til. Floken ble løst med et kompromiss, der danskene tilsluttet seg traktaten – samtidig som de tok flere forbehold. Ett var å ikke inngå i EUs forsvarssamarbeid.

Den siste meningsmålingen før Danmark går til urnene, utført av Epinion for Danmarks Radio og nettstedet Altinget, viser at flertallet vil si ja til en avskaffelse av det danske forbeholdet.

49 prosent sier ja, mens 31 prosent sier nei. 21 prosent har svart «vet ikke». Om man ikke regner med tvilerne, slik tilfellet også vil være med de som stemmer blankt i dag, blir fordelingen i målingen 61 prosent til ja-sida og 39 prosent til nei-sida. Läs artikel