Skal vi få en basepolitikk med baser? nordnorskdebatt.no

Oddmund H. Hammerstad, tidl. statssekretær (H) i Forsvarsdepartementet

Det var tidvis pinlig å se og høre våre statsråder gi inntrykk av en intakt basepolitikk når de ble konfrontert med at det var en så å si kontinuerlig tilstedeværelse av 700 amerikanske marineinfanterister i Trøndelag og Troms. Nå er de borte, og US Marines opererer med et helt nytt konsept. Så kom fire amerikanske strategiske bombefly til Ørland flystasjon i slutten av februar i år, hvor 200 soldater fra US Air Force hadde vært en stund og forberedt oppholdet. Det var et varsel om at noe var i anmarsj. Bombeflyene gjennomførte operasjoner nordover og inn i Barentshavet sammen med våre egne kampfly. Flygningsmønster av denne type har vi for så vidt sett i flere år, men det nye er at bombeflyene startet ut fra en norsk militær flyplass. […]

Avtalen som nå legges frem gjelder et nytt regelverk for amerikanske styrker i Norge knyttet til etablering av infrastruktur, fasiliteter og rettigheter på tre norske flyplasser og én marinebase. Journalist Sveinung Berg Bentzrød oppsummerte godt i Aftenposten 3. mai da han skrev: Amerikanske soldater skal få holde på i Norge som om de var i USA. Det er også en betydelig forskjell fra 1950- og 1960-tallets avtaler ved at den presenteres for offentligheten, og at den skal legges frem for et samlet storting for godkjenning. […]

Om en konflikt utvikler seg til krigshandlinger skal disse basene angripes, og etter det øvingsmønster vi ser skal de støttes av norske kampfly. Det er ikke lenger lagt inn begrensninger i avtalen på bevegelser i og over Finnmark, slik de selvpålagte restriksjoner er formulert av norske myndigheter i erklæringen til Russland i 1949. Läs artikel