Ska det vara så svårt? Viveca Dahl, ledare i Österbottens Tidning

Ska Finland snällt vänta tills kärnvapenmakterna glatt och frivilligt sätter sig vid förhandlingsbordet?..

Finlands gren av ICAN har inför presidentvalet hört sig för om var kandidaterna står och kan meddela att Pekka Haavisto (Gröna), Tuula Haatainen (SDP) och Merja Kyllönen (VF) stöder nätverkets målsättningar. HBL ställde 6.10. frågan också till SFP:s kandidat Nils Torvalds. Hans svar blev att han ger organisationen sitt stöd, däremot är han inte säker på att han anser att Finland borde skriva på FN-konventionen.
”Problemet är mer invecklat än så. Nästan inga västeuropeiska länder har skrivit på avtalet”, säger han till HBL.
Nej, det har de inte.
Och svaret stavas Nato.
De två nordiska länder som inte (ännu?) är medlemmar i Nato har valt olika linjer i den här frågan. Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) har sagt att Sverige kommer att underteckna konventionen, trots att USA varnat landet för att ett sådant tilltag skulle försvåra samarbetet både med Nato och USA…

Finlands utrikesminister Timo Soini (Blå) säger att också Finland stöder tanken på en kärnvapenfri värld men väljer andra medel för att komma framåt… ”eftersom vår uppfattning är att de här sakerna inte går att lösa utan kärnvapenmakterna.”
Vilka dessa andra medel är framgår inte av intervjun med de två utrikesministrarna. (HBL 6.10.) Att snällt vänta tills kärnvapenmakterna glatt och frivilligt sätter sig vid förhandlingsbordet, kanske? Läs ledaren