Sjøsetter ny strategisk ubåt i dag, aldrimer.no

Sjøsettingen har vært varslet en god stund, men nå er det omsider offisielt: Russiske myndigheter melder at den strategiske atomubåten «Prins Vladimir» sjøsettes i dag. Det melder nyhetsbyrået TASS.

Ubåten er den fjerde i den såkalte Borei-klassen – en serie ubåter som har langtrekkende missiler med atomvåpen om bord. Sammen utgjør de en stadig viktigere del av den såkalte russiske andreslagsevnen. Det vil si evnen til å svare på et atomangrep, selv om kommando- og kontrollsentre er satt ut av spill, i en eventuell krig.

Andreslagsevnen regnes som ekstremt viktig i militær planlegging i dag, slik det også var i Sovjet-tiden. Ønsket om å beskytte ubåtene innebærer dessuten at russiske planer om å utvide bastionforsvaret fort kan ende med at Norge trekkes inn i en militær konflikt. (Noe som for øvrig har avstedkommet en del debatt om Norges egen forsvarsplanlegging). Läs artikel