Sipilä: Ryska marinförflyttningar tecken på ökade spänningar, hbl.fi

Statsminister Juha Sipilä (C) säger att den ryska förflyttningen av örlogsfartyg till Östersjön är ett tecken på ökad aktivitet och samtidigt på ökade spänningar. Finländarna har trots det inte orsak att vara oroliga.

– Det har funnits tecken på det här i olika sammanhang tidigare och inom flygtrafiken redan i ett år, sade Juha Sipilä i riksdagen.

Sipilä uppger att han kände till att fartygen var på väg i god tid på förhand. Med andra ord kom det inte som en överraskning…

– Jag tolkar det som att Ryssland vill visa att man har kapacitet att projicera olika former av militär makt till olika delar av världen och därmed visa att man är en global aktör, som Sovjetunionen var i tiden, sade Niinistö i riksdagen…

Både Sipilä och Niinistö säger att finländarna inte har orsak att känna sig oroliga över nyheten.Läs artikel