SEX tyska krigsfartyg och ETT svenskt kring Öland: ”Ingen övning ihop”, ölandsbladet.se

Det kryllar av tyska krigsfartyg runt Öland och Gotland. Ökad närvaro sedan kriget.
– Det är Natos stående minröjningsstyrka som åker omkring och övar eller röjer minor, säger Jimmie Adamsson, kommunikatör på Marinen.

På fredagsförmiddagen låg tre fartyg från tyska marinen utanför kusten av norra Öland, med rutt söderöver. De är alla krigsfartyg och åtminstone ett beskrivs som ”NATO Warship”. Två har tidigare varit i Baltikum-området. Ett kommer från Stockholm.

Längre österut, söder om Gotland, ligger ytterligare tre tyska krigsfartyg. Alla tre har tidigare varit uppe vid Finland.

– Det är NATO:s stående minröjningsstyrka som byts ut från olika länder åker omkring och övar eller röjer minor, säger Jimmie Adamsson, kommunikatör på Marinen – Svenska försvarsmakten. […]

Samtidigtligger ett svenskt krigsfartyg utanför södra Öland.

– Sverige och Tyskland har ingen övning ihop.

Vad gör det svenska krigsfartyget utanför Öland då?

– Marinen genomför kontinuerligt verksamheter till sjöss och vi kommenterar inte alltid vad vi gör. Läs artikel