– Senterpartiet kommer med falske løfter, aldrimer.no

…Aldrimer.no poengterer i intervjuet at noe av den vanligste kritikken fra partier som Senterpartiet og Venstre går på at store deler av Forsvaret mangler volum og utholdenhet. Det fryktes at satsingen på dyre, høyteknologiske våpensystemer skal koste for mye. Da kan det bli en ubalanse: et forsvar der det ikke er plass til volum og lette og billige enheter. Innvendingen kommer ikke bare fra politikere: Forsvarseksperter har gjentatte ganger poengtert det samme: I mange tilfeller er ikke F-35 eller fregattene gode valg for å løse utfordringer. Behovet for enklere utstyrte styrker på bakken eller til sjøs, kan også være viktig. Läs artikel