Se värdet i värnplikten, ledare i Poletik (KD)

Sex år efter att riksdagen röstade bort värnplikten kommer en utredning som föreslår att värnplikt återinförs i Sverige år 2019.

Och detta får stöd från vänster till höger. Även av dem som var för avskaffandet av densamma. Kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson har sagt att det är omöjligt att fortsätta som i dag och konstaterade i en intervju med Svenska Dagbladet att det med all tydlighet har visat sig att det nya systemet som infördes 2009 inte har fungerat.

Det är en kapitulation inför nya omständigheter. Liberalernas partiledare Jan Björklund förklarade Liberalernas reträtt från det gamla beslutet med orden att det var ett ”misstag av alliansregeringen att avskaffa värnplikten”…

Stefan Löfven gör klokt i att försöka finna ett samarbete kring försvarspolitiken. Ett återinförande av värnplikten är bra. För mer än försvaret. Läs artikel