Se til Norden, ikke til Trump, nationen.no

Andreas Sjalg Unneland, leder Sosialistisk Ungdom

[…] Verden er i endring, vår nærmeste alliert styres av en president som kunngjør politikken sin på twitter før sine egne ansatte vet hva som skjer og har gjentatte ganger sådd tvil om sine forpliktelser overfor allierte. Regjeringen svarer på denne uforutsigbarheten har vært å binde Norge enda tettere opp mot USA for å vise vår lojalitet. Gjennom å stasjonere amerikanske soldater på Værnes, delta i USA sin koalisjon i Irak og motarbeider et internasjonalt forbud mot atomvåpen viser de verden at vi er en god alliert for USA.[…]

Det finnes flere muligheter som vil frigi midler i forsvaret som både sikrer et godt forsvar og økonomisk ansvarlighet. For den økonomiske elefanten i rommet, er kjøpet av 52 kampfly, F-35, til 270 milliarder kroner. Hvis vi bare kutter antall kampfly fra 52 til 40, en moderat nedjustering, vil det spare oss for 8 milliarder i investeringsutgifter og minst 290 mill. årlig i driftsutgifter de neste tiårene, ifølge beregninger fra Forsvarsdepartementet. Om vi samtidig går ut av NATO sine operasjoner ved den russiske grensen og trekker oss ut av Irak og krigen i Syria vil det frigi om lag 200 millioner årlig i driftsutgifter. Disse to enkle endringene vil bety at vi har råd til blant annet en skikkelig helikopterstøtte til hæren på Bardufoss, bevare kystjegerkommandoen, styrke Heimevernet, øke ressurser til trening og utstyr til hæren og styrke cyberforsvaret.

Det nordiske forsvarssamarbeidet går langt tilbake og blir stadig tettere. På et nordisk forsvarsministermøte i 2016 ble Norge, Finland, Sverige og Danmark enige om å innføre felles uniformer. Å bygge sterke allianser med nasjoner som i stor grad deler våre interesser vil være konfliktdempende og styrke Norges internasjonale rolle. Läs artikel