SDCA: Avtale om flere omforente områder trer i kraft, regeringen.no

– Dette er positivt for Norge, Norden og Nato. Det innebærer også et stort potensial for et enda tettere nordisk og alliert forsvarssamarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Utenriksminister Espen Barth Eide og USAs Chargé d’Affaires a.i. Sharon E. Hudson-Dean ved USAs ambassade i Oslo møttes i dag for å utveksle diplomatiske noter. Det innebærer at avtalen om å inkludere åtte nye omforente områder under tilleggsavtalen mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid (Supplementary Defense Cooperation Agreement (SDCA) trer i kraft. Omforente områder er steder som Norge, USA og andre allierte styrker kan bruke i fellesskap for militære formål. Stortinget samtykket til avtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA i juni 2022. Läs artikel