SD-motion om värdlandsavtalet

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår Proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samförståndsavtalet om värdlandsstöd bör sägas upp och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värdlandsavtalet enbart ska kunna aktiveras genom beslut av riksdagen och inte av regeringen och tillkännager detta för regeringen. Läs motionen