SD-motion om totalförsvaret, riksdagen.se

Den så kallade försvarsgruppen gjorde 2017 en korrigering för felaktiga prisindex (årsuppskrivningar), men alldeles för lite. Sanningen är att försvarets andel av BNP är på väg mot rekordlåga 1,0 %. Sverigedemokraterna tar här fram ett detaljerat förslag på hur det svenska försvaret kan rustas till ett starkt nationellt försvar. Vårt förslag till försvarssatsning innebär att det svenska försvaret återförs till ungefär det omfång och den förmåga det hade år 1999. Det är skada att nedrustningen inte slutade just detta år.[…]

Sverige bör efter en förstärkning av försvaret ha ett balanserat försvar med sådan styrka och sammansättning att det skapar en så hög tröskel att detta i det längsta avhåller en presumtiv angripare från att angripa Sverige. Ett sådant försvar ska också ha en sådan styrka att det kan föra ett uthålligt och strategiskt defensivt försvar av svenskt territorium.[…]

Det moderna militära försvaret är därför beroende av både högteknologiska system och folkets samlade försvarsvilja. En stärkt försvarsvilja och en förankring av försvaret hos folket uppnås främst genom värnpliktsutbildning och starka frivilligorganisationer. Ytterst kan det komma att avgöras av den enskilde soldatens mod och beslutsamhet. Bara det svenska totalförsvaret kan ytterst säkra Sveriges frihet.[…]

Införande av ett renodlat frivilligt försvar utan utbildning av värnpliktiga var enligt Sverigedemokraterna ett stort misstag. En viktig orsak är att reformen inneburit att för få människor kommit att engagera sig aktivt i försvarssektorn, men också för att den folkliga förankringen minskade drastiskt hos försvaret. Sverigedemokraterna anser att samtliga unga män och kvinnor bör genomgå mönstring.[…]

[…] Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör avsäga sig deltagandet i ytterligare beredskapsperioder för EU:s stridsgrupper (avsnitt 6:3) och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige endast bör delta i gemensamt ägande i fråga om försvarsmateriel med de nordiska länderna och att all materiel ska vara tydligt öronmärkt i händelse av krig (avsnitt 7:2) och tillkännager detta för regeringen.[…]

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sju brigader samt ytterligare förband för Stockholm respektive Gotland successivt bör sättas upp (avsnitt 11) och tillkännager detta för regeringen. Läs motionen