SD: Höjda anslag till försvaret ska ligga fast, dn.se

”Det är en ren skandal att regeringen vill pruta på Försvarsberedningens förslag om att stärka försvaret.” Den kritiken kommer från Sverigedemokraterna som kan göra gemensam sak med de borgerliga och driva igenom höjningarna i riksdagen mot regeringens vilja.

– Regeringen vill helt enkelt inte bygga upp en större säkerhet för Sverige. Det är mycket oroande och jag tycker det är en ren skandal att man inte ser till att Sverige har ett bra, starkt civilt och militärt försvar, säger Roger Richthoff som är SD:s ledamot i Försvarsberedningen.

– Regeringens nivåer kommer att innebära att man inte kan förnya de system som ska förnyas. Om man inte ger basutrustning till hemvärnet och de stridande förbanden så bibehålls inte förmågan utan den går ner, varnar Roger Richthoff som frågar:

– Är det luftvärnet till marinens korvetter som ska stryka på foten – då kan de ju inte skydda sig? Ska vi stryka artillerpjäser till arméns brigader? Radar och olika sensorer behöver förnyas. Är de de som ska bort? Då sänker vi ju också förmågan. Läs artikel