Schori: Bistånd skapar mer hållbar säkerhet än Nato, svd.se

…Trumps politik, parat med personangrepp och rena lögner, har skapat ökad osäkerhet i världen och hotar att starta en ny kapprustning.

Oron inom Natolägret är påtaglig och förståelig. De allierade krävs på mera pengar, som mestadels går till den amerikanska vapenindustrin.

Bland svenska Nato-anhängare verkar panik ha uppstått. I stället för eftertanke och besinning hävdar de att just på grund av att Trump blivit överbefälhavare i kärnvapenalliansen måste Sverige gå med i Nato. Då kan man utöva inflytande inifrån. Vilken planet lever de på?

Gemensam säkerhet får man inte genom att gå med i Nato, då skapar man i stället en säkerhetspolitisk glaskupa, en illusion om västlig säkerhet, med Ungern, Polen och Turkiet som medlemmar.

Försvar ska vi ha, och nu tillförs nya resurser, värnplikten återinförs och samarbetet med Finland fördjupas. Men nutidens hot består också av klimatförändringar, organiserad brottslighet, flyktingströmmar, främlingsfientlighet, pandemier, cyberattacker, massförstörelsevapen i händer på opålitliga makthavare och terrorister, extrem fattigdom och skriande sociala orättvisor. Läs artikel