Sauli Niinistö gav en kort lektion om Finland, hbl.fi

[…] Efter ett möte som inte gav så mycket konkret att ta fasta på sade president Sauli Niinistö flera gånger att det viktiga var att det uppstod en början på någonting – en dialog. Det sade han också som svar på frågor om vad Finland vunnit på toppmötet.

– Det viktigaste, inte bara för Finland utan överlag, är att det har inletts en dialog mellan Förenta staterna och Ryssland. Och att den dialogen nu kan fortsätta, säger Niinistö. […]

Niinistö svarade också på frågor om spekulationer kring vilka löften presidenterna kan ha gett varandra – en spekulation har handlat om Natos deltagande i krigsövningar kring Östersjön och i Baltikum. Niinistö sade att han tagit upp vikten av att Nato deltar.

– Det här togs upp i morse, frågan om USA:s och Natos deltagande. Jag förde mycket tydligt fram de europeiska synpunkterna.

Niinistö sade att han också tagit upp de bilaterala relationerna mellan EU och USA – relationer han tidigare beskrivit som sämre än på länge, och betonat att relationerna är viktiga för båda parter. Läs artikel