Sten Ström ställer i UNT den 31/12 ett antal frågor att besvaras av förespråkare för svenskt Nato-medlemskap. Den 9/1 antar Åke Gustafson utmaningen och ger sin syn på saken. Väsentliga punkter tas upp men andra förbises, däribland den viktigaste: Hur påverkas Sveriges säkerhet av ett Nato-medlemskap?

Först bör övervägas om medlemskap för Sverige skulle bidra till att förhindra ett krig i närområdet.

Ett svenskt medlemskap skulle öka Natos militära förmåga högst marginellt och det är svårt att tro att det skulle få de ryska ledarna att skrinlägga alla eventuella militära planer för regionen. Från ett ryskt perspektiv innebär emellertid ett svenskt medlemskap en höjning av den militära temperaturen i Östersjöområdet, vilket per definition innebär att tröskeln för krigshandlingar sänks.Läs artikel