Säpo om ryska agenters påverkan på debatten om värdlandsavtalet

Säpo uppger för DN att Ryssland ligger bakom en del av den kritiska debatten om värdlandsavtalet. Den enhet på Säpo som framför allt bevakar rysk verksamhet i Sverige är kontraspionaget. Dess chefsanalytiker Wilhelm Unge säger att man vid flera tillfällen sett rysk aktivitet riktad mot värdlandsavtalet.
– Åtminstone på en sådan konferens deltog en deltagare som vi kan koppla till den ryska underrättelsetjänsten, säger Wilhelm Unge.
Och var aktiv? – Och var aktiv. Och drev en linje emot avtalet?- Ja, svarar Wilhelm Unge.Säkerhetspolisen vill inte lämna ut detaljer om vem som agerade på detta sätt och när detta skedde. Säpos förklaring till sekretessen är att de inte vill avslöja hur de arbetar och vad de vet om den hemliga ryska verksamheten mot Sverige. Läs artikel
KOMMENTAR:

Säpos förklaring till sekretessen är inte trovärdig. Om det behövs är det ju bara för Säpo att anonymt läcka konkreta uppgifter om de faktiska förhållandena via massmedia istället för att sprida vaga rykten som bara skapar osäkerhet och instabilitet. Konkreta uppgifter är en förutsättning för att medborgarna ska kunna distansera sig från sådana försök till obehörig påverkan. Offentlighet vore mycket värdefull. Det finns i och för sig ingen anledning att ifrågasätta att rysk påverkansaktivitet förekommer på olika plan här i landet, liksom den på motsvarande sätt förekommer från USA:s och Natos sida med varierande metoder och teknik. För en liten stat som Sverige, utsatt för försök till utländsk intervenerande påverkan, är det angeläget att öppet lägga korten på bordet. Försök till påverkan från båda sidor förekommer uppenbarligen numera i en omfattning som sedan länge inte har varit känd.