Samsyn för säkrare Sverige, vk.se

Det finns ett starkt politiskt stöd för att öka Sveriges försvarsansträngningar. På sikt måste försvarsanlaget fördubblas och uppgå till två procent av BNP. Viktigast av allt är att Sverige genom medlemskap omfattas av Natos försvarsgarantier. Det är det enda försvarssamarbetet som på allvar skulle stärka Sveriges säkerhet. Det skriver Alliansens ledande försvarspolitiker.

Det finns nu ett starkt politiskt stöd för att öka Sveriges försvarsansträngningar och stärka försvaret. Allianspartierna är drivande.

För att möta ett allt sämre säkerhetsläge måste Sveriges försvarsförmåga höjas. Vi fyra partier i Alliansen har nyligen i riksdagsarbetet fått igenom viktiga beslut som rör införandet av det nya luftvärnssystemet (Patriot), att säkerställa att Försvarsmaktens logistik kan fungera samt att det finns tillräckligt med operativa Jas Gripenplan. Regeringen har också att säkerställa att alla de civila tjänstemän som genomför riskfyllda och påfrestande insatser internationellt får tillräckligt med stöd och hjälp före, under och efter insats.

Allianspartierna har skapat en bra grund att stå på i försvarspolitiken. Vi är alla för att Sverige ska höja försvarsanslaget så att det på sikt uppgår till två procent av BNP. Läs artikel