Samövning som höjer förmmåga och sänder signaler, frivarld.se

Robin Häggblom, analytiker i försvars- och säkerhetspolitik

Nyligen har USA genomfört ett antal samövningar med europeiska allierade och partners där strategiska bombplan av typen B-1B flugit kors och tvärs över den europeiska himmelen. Det hela har väckt en del uppmärksamhet, och övningarna har beskrivits i allmänna termer som strategisk kommunikation. Få har gått längre i detalj och funderat över vad det är som USA och deras allierade vill kommunicera på det här delvis nya sättet.

Det är oklart om Finland fick en inbjudan att delta, men tidigare när Finland har erbjudits att öva med strategiskt bombflyg i finskt luftrum har svaret varit ett vänligt men bestämt ”nej”. Detta samtidigt som övningar med amerikanskt lufttanknings- och jaktflyg har genomförts regelbundet under flera års tid. Forskaren Matti Pesu vid finska Utrikespolitiska institutet konstaterade att den svenska tröskelhöjande effekten i högre utsträckning bygger på externa komponenter, samtidigt som Sverige har en aktivare ”strategisk kultur”. Detta syns t.ex. på hur Hultqvist konkret lyfter fram de säkerhetspolitiska signaler som samövningar skapar, ett ämne som ofta undviks av finska politiker och militärer. Med det sagt, B-1B i samövning med Sverige påverkar mycket konkret det finska säkerhetsläget, något som i praktiken helt utelämnades från rapporteringen kring flygningarna den 20 maj. […]

Det ger också tidpunkten intressanta undertoner, för medan det inte officiellt har kommenterats att Ilmataktiikka 20 på något sätt haft anknytning till den svensk-amerikanska övningen, så gjorde de facto både det finska, svenska, och amerikanska flygvapnet vad de skulle göra ifall USA och Sverige bestämde sig för att militärt stödja Finland i kampen mot en rysk angripare: USA sände in sitt bombflyg, Sverige ansvarade för skyddet av bombplanen i svenskt luftrum, och i Finland pågick ett luftkrig där försvararen såg till att inga flyg tog sig förbi för att störa de strategiska bombplanen i deras uppdrag. Det kan mycket väl ha varit en slump, men det kan också ha varit en signal som var menad för en specifik mottagare istället för de breda massorna. I så fall lär signalen ha gått fram. Läs artikel