Samövning för att öka vår ubåtsjaktförmåga, forsvarsmakten.se

WASA är inte enbart namnet på vårt förmodligen mest kända örlogsfartyg, utan även namnet på den pågående ubåtsjaktövningen i mellersta Östersjön. Den här veckan övar svenska marina förband tillsammans med ett amerikanskt flygplan med ubåtsjaktförmåga…

41.korvettdivisionen leder den pågående ubåtsjaktövningen där fokus ligger på att öka den operativa förmågan tillsammans med andra nationer. Förutom samövningen med det amerikanska flygplanet har de svenska fartygen även fått tillfällig förstärkning bestående av finska ubåtsjaktofficerare. Detta möjliggör kompetensutveckling för ubåtsjaktspersonalen i både Sverige och Finland, där det redan idag finns ett fördjupat militärt samarbete med. Läs artikel