Sammen er vi sterke, regjeringen.no

Regjeringen har besluttet å videreutvikle ordningen med det amerikanske marinekorpsets øving og trening i Norge, og godkjenne amerikanske investeringer i infrastruktur på Rygge. Disse beslutningene er i tråd med de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk.[…]

Regjeringen viderefører tidligere regjeringers politikk om blant annet:

  • Ikke å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk jord i fredstid (basepolitikken),
  • Ikke tillate lagring eller stasjonering av atomvåpen på norsk territorium i fredstid (atomvåpenpolitikken),
  • Å regulere utenlandsk militær aktivitet i Finnmark i fredstid.

Denne selvpålagte politikken ivaretar det viktige hensynet til stabilitet i nord, samtidig som vi legger til rette for at våre allierte kan hjelpe oss i krise og krig. Vår beroligelsespolitikk, som har tjent oss godt helt fra basepolitikken kom på plass i 1949, vil ligge fast. Läs uttalandet