Samförståndsavtalet med värdlandsstöd bör sägas upp, Mikael Jansson (SD)

Det är viktigt att bidra till avspänning i det militärt strategiska område där Sverige befinner sig. Vad gäller värdlandsavtalet saknas en grundläggande utredning och analys om avtalets egentliga betydelse för Sveriges fortsatta militära alliansfrihet. Den svenska traditionen är att förankra alla tyngre säkerhetspolitiska ställningstaganden i riksdagen. Vi vill därför att värdlandsavtalet enbart ska kunna aktiveras genom ett beslut av riksdagen, inte regeringen. Även att en bred utredning tillsätts kring samtliga konsekvenser av vad värdlandsavtalet kan innebära för Sverige.

Mikael Jansson, försvarspolitisk talesperson kommenterar:

– Det är förvånande att försvarsministern verkar ta så lätt på denna fråga som många säkerhetspolitiska bedömare anser vara av stor vikt och dessutom svårbedömd. Det krävs en grundlig utredning kring samtliga konsekvenser av vad värdlandsavtalet kan innebära. Inte minst för vår fortsatta militära alliansfrihet och de säkerhetspolitiska risker som kommer till följd av ett sådant avtal.

– Att regeringen eller dess ombud, utan godkännande av riksdagen ska kunna besluta om utländsk militär verksamhet i Sverige, inom ramen för avtalet, ger oproportionerligt stor makt till regeringen och det kan vi inte ställa oss bakom. Läs pressmeddelandet