Säkerhetspolitiska läget förändras, Mats Olofsson i VK

I torsdags var det dags igen. För den tjugonde upplagan av det årligt återkommande säkerhetspolitiska seminariet i Umeå. Huvudfrågan under de senaste årens seminarier varit just varianter på detta tema. Att ett säkerhetspolitiskt forum på de här breddgraderna i hög grad behandlar problem förknippade med Sverige och just det arktiska området är inte särskilt märkligt. Motsatsen vore ett större problem.
De senaste årens rätt omvälvande förändringar påverkar norra Europa – och de arktiska områdena. Vad innebär klimatförändringarna och en ökad tillgänglighet till både naturtillgångar och till nya kommunikationsleder för Arktis? Hur reagerar stora stater som Ryssland? Vad innebär detta för det svenska försvaret? Viktiga frågor. Läs artikel