Säkerhetspolitiska konferensen avslutad, intervju med försvarsminister Peter Hultqvist, Sveriges Radio

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har medverkat i Münchenmötet alla dagar och han säger att han är lugnad av de besked han hört…

De samarbetsavtal av olika slag som Sverige har ingått med USA på det militära området, gäller de i full kraft även nu när Donald Trump tagit makten som president?
– Ja, jag har haft möten med chefen för deras Europastyrkor och chefen för deras marin i Afrika och Europa och flyget i Europa och jag har ingen som helst signal om några förändringar så vi planerar precis som tidigare, säger försvarsministern.

Ett ständigt ledmotiv från de amerikanska företrädarna på Münchenmötet har varit att de europeiska Nato-länderna måste göra allvar av löftena att öka sina militärbudgetar och det snabbt.

Sverige har ett mycket nära samarbete med Nato men Peter Hultqvist (S) uppfattar det inte som att de amerikanska maningarna också är riktade mot Sverige.

– Jag får väl i så fall ta del av sådana uppgifter om de kommer, men jag har inte uppfattat några sådana diskussioner i förhållande till oss i nuläget.

– Vi måste fråga oss om vi är i en tid av ökande militär förmåga, och det är vi i Sverige i dag. Vi har brutit trenden och vi är inne i en ökning av militär förmåga. Vi ökar då med 17 miljarder kronor till 2020 och sedan får vi väl återkomma om det kommer att ske ytterligare tillägg till detta. Läs artikel