Säkerhetspolitik och inte osäkerhetspolitik, ledare i Nya Åland

Försvarsminister Jussi Niinistö spelar ett högt spel då han använder Ålands demilitarisering som ett sätt att höja sin egna politiska profil.
Vill Finlands försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) riva upp de internationella avtalen om Ålands demilitarisering och skicka militären till Fredens öar?…

Enligt försvarsministern kunde Ålands demilitarisering tas upp i samband med det svensk-finska försvarssamarbetet. Med sin kommentar ger Niinistö en bild av att demilitariseringen är något som Finland ensamt kunde bestämma om eller komma överens om på tu man hand med Sverige. Det stämmer inte, vilket alla som kan sin åländska historia vet. Ålands demilitariserade status kan givetvis diskuteras i samband med att det finsk-svenska försvarssamarbetet utvecklas. Men i de diskussionerna ska fokus inte ligga på om Åland ska re-militariseras utan hur man bäst tryggar demilitariseringen. Läs artikel