Säkerhetspolisen får nytt uppdrag inom säkerhetsskydd, sakerhetspolisen.se

Från den 1 april gäller nya regler vid vissa typer av utkontraktering, eller outsourcing. För Säkerhetspolisen innebär det att man får ett nytt uppdrag och rätt att ytterst stoppa en upphandling som kan vara skadlig för rikets säkerhet.

 – Säkerhetspolisen välkomnar de nya reglerna. De ger oss bättre möjligheter att förebygga att skyddsvärden med betydelse för rikets säkerhet exponeras, en sårbarhet som vi har pekat på under flera år, säger Linda Escar, biträdande enhetschef för säkerhetsskydd.[…]
Innan upphandlingsprocessen inleds ska myndigheten göra en särskild säkerhetsanalys för att dokumentera vilka hemliga uppgifter leverantören kan få ta del av. Sedan ska myndigheten samråda med sin tillsynsmyndighet, det vill säga Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten. Läs pressmeddelande