SAAB: Ingen dramatisk skillnad i inriktning med mig – ny VD, aktiespararna.se

[…] Ännu ett bolag, Airbus, har nyligen dragit sig ur Kanadas stridsflygupphandling. De angav bland annat kostnadssvårigheter för att leva upp till de krav som Kanada ställer utifrån det nordamerikanska luftförsvarssamarbetet Norad. Klarar Saab kraven? ”Vi har tagit emot förfrågan och håller nu på att analysera den. Det är lite för tidigt att säga exakt vilken väg vi ska gå. Det är en väldigt omfattande förfrågan, men vi är mitt i ett analysarbete så jag vill inte kommentera exakt vilken väg vi kommer att gå där. Vi tittar väldigt noga på det.”

Hur ser du på det rådande världsläget och Saabs möjligheter utifrån det? ”Till en början är det en marknad som faktiskt totalt sett växer. Sedan är vi starkare i länder som inte kanske växer så mycket där vi tar marknadsandelar. Vi har även talat om att vi fokuserar på att bygga upp verksamhet i några länder som är lite grand av ’mini-Saab’, som gör att vi blir mer kompletta och en del av olika länders försvarsförmåga. Det gäller exempelvis USA, Australien och Storbritannien där vi har stora möjligheter och är väldigt lyckosamma. I övrigt är det otroligt viktigt att vi fortsätter orka exportera till många länder. Det handlar hela tiden om att hålla en försvarsförmåga och försvarsnytta som är viktig för Sverige kopplat till den exporten. Jag ser stort intresse för våra produkter på många marknader.” Läs artikel