Rystende uttalelser om grunnen til at Norge bombet Libya, abcnyheter.no

– Norges bidrag i krigen mot Libya skjedde for å gjøre Stoltenberg-regjeringen lekker for USA. Han hadde ennå ikke blitt invitert til Det Hvite Hus. Det skjedde etter Libya-operasjonene.

Det sa oberstløytnant og forsker ved Forsvarets Høgskole, Tormod Heier, etter fredag å ha hørt den libyske menneskerettighetsaktivisten Asma Khalifas historie fra bakken, om da Norge og andre Nato-land i 2011 satte inn voldsomme bombeangrep på diktatoren Gaddafis Libya.

Det skjedde på et seminar om Norges deltakelse i Libya-bombingen i regi av Rødts stortingsgruppe. Arrangementet fant sted kort før det regjeringsoppnevnte utvalget som skal vurdere Norges bidrag til operasjonene i Libya, skal legge fram sin rapport.

Nato-bombingen av Libya i 2011, der Norge sto i spissen for å bombe også tettbygde strøk, ble besluttet av Stoltenberg-regjeringen på grovt feilaktige premisser, hevder Heier og professor emeritus i oljeøkonomi, Øystein Noreng. Läs artikel