Rysslands nye ambassadör varnar Finland för att gå med i Nato, hbl.fi

Ett finländskt Natomedlemskap skulle leda till motåtgärder från rysk sida, säger Rysslands nye ambassadör i Finland Pavel Kuznetsov i en intervju för tidningen Ilta-Sanomat.

– Varje land har suverän rätt att själv definiera sin nationella säkerhets- och försvarspolitiska linje. Jag tror dock att alla förstår att om Natos militära infrastruktur kommer närmare våra gränser tvingar det oss att tillgripa lämpliga motåtgärder, säger Pavel Kuznetsov.

Han säger ändå inte vilka motåtgärderna skulle vara.

Ambassadören menar att han har märkt att ett finländskt Nato-medlemskap inte har ett stort understöd i enkäter.

– Alla opinionsundersökningar visar att en majoritet av det finska folket anser att den militära alliansfrihetspolitik som Finlands ledning hittills har utövat inte bara stöder landets nationella intressen på bästa sätt utan också fortfarande är en betydande stabiliserande faktor vid Östersjön. Jag understöder det här synsättet, säger Kuznetsov till Ilta-Sanomat.Läs artikel