Ryssland upplevs allt mer som ett hot, svenska.yle.fi

Hälften av finländarna upplever att Rysslands inverkan på Finlands säkerhet är negativ. För sex år sedan var det 28 procent som tyckte så.

Trots att Ryssland allt mer uppfattas som negativt för Finlands säkerhet har opinionen för ett Nato-medlemskap inte blivit starkare.

Stödet för ett Nato-medlemskap är 25 procent medan 61 procent är emot, enligt undersökningen. Det är ungefär samma siffror som i fjol.

I stället stöder finländarna alliansfrihet, allmän värnplikt och militärt samarbete med både USA, EU och de nordiska länderna…

Militärt samarbete med Sverige och de övriga nordiska länderna är mycket populärt. Nästan alla i undersökningen (94 procent) stödde det här samarbetet. Nästan lika många stödde militärt samarbete med EU…

Den militära alliansfriheten stöds av 57 procent. Stödet för allmän värnplikt har ökat. Nästan 80 procent stöder det nuvarande systemet och stödet har ökat de senaste åren från drygt 60 procent i början av 2010-talet.Läs artikel