Ryssland på tapeten när Niinistö besökte Tallinn, vasabladet.fi

Relationerna till pressen och Ryssland var på tapeten när president Sauli Niinistö besökte Tallinn på lördagen. Niinistö var huvudtalare vid Lennart Meri-konferensen i Tallinn…

Den internationella publiken visade större intresse för Finlands relation till Ryssland och president Vladimir Putin. Niinistö intygade att relationen till Ryssland sköts öppet.

– Det jag gör, gör jag öppet. Mitt förhållande till Ryssland och president Putin är transparent, sade Niinistö.

Enligt honom står den finska utrikes- och säkerhetspolitiken på en stabil grund och inte ens i samband med presidentbyten har politiken ändrats märkbart.

– Jag ser ingen större skillnad i jämförelse med mina företrädare då det handlar om utrikespolitiken och säkerhetsfrågor.

Niinistö betonade än en gång sin vilja att främja de gemensamma säkerhetssträvandena i Europa. Finland har upprepade gånger betonat sitt stöd för en gemensam säkerhets- och försvarspolitik inom EU.

– Vad är det för en union som inte tar hand om medborgarnas trygghet? Det är ju ändå en alldeles grundläggande fråga. Läs artikel