Ryssland och svensk säkerhetspolitik, Sven Hirdman på ABF den 10 november

Sven Hirdman pratar utifrån sin bok Ryssland och svensk säkerhetspolitik som framför
allt handlar om Ryssland och Sveriges förhållande till Ryssland men som också
behandlar andra frågor som Sven Hirdman varit engagerad i som regeringstjänsteman,
bland annat JAS-projektet och vapenexporten. I boken ger Sven Hirdman sin syn på
Rysslands utveckling under de senaste decennierna och diskuterar Sveriges förhållande till Ryssland.

Sven Hirdman efn.se
Sven Hirdman 

 

Sven Hirdman är en av våra mest erfarna diplomater och har bland annat varit svensk
ambassadör i Ryssland i inte mindre än 10 år (1994-2004). Han har sedan dess noga
följt utvecklingen i landet och är en flitig debattör i säkerhetspolitiska frågor.
Samtalsledare: Carl Tham
tisdag 10 november | kl 18.00 | ABF-huset, Sveavägen 41 | entré 60 kr  Ryssland och svensk sa_kerhetspolitik