Ryssland leder inspektion i Finland, puolustusvoimat.fi

Ryssland leder i enlighet med OSSE:s Wiendokument 2011 för ökad tillit och säkerhet (LTL) en multinationell inspektion i Finland 28 – 31 maj 2018.

I inspektionsgruppen ingår tre ryska och en vitrysk officer och den leds av överste Sergej Logatjev. Inspektionsgruppens medlemmar har diplomatstatus. Den finska värdgruppen leds av överste Matti Lampinen från Arméstaben.

På området som beordrats inspektion befinner sig följande truppförband: Jägarbrigaden och Lapplands flygflottilj. På området som beordrats inspektion pågår övningen POHJOINEN 18. Målsättningen med inspektionen är att konstatera, att det på de områden som beordrats inspektion inte förekommer sådana militära aktiviteter som enligt Wiendokumentet bör ha rapporterats om på förhand. Inspektionsverksamheten är en del av den normala vapenövervakningsverksamheten. Motsvarande inspektioner genomförs i Finland några gånger per år och Finland genomför motsvarande inspektioner till andra medlemsländer. Läs pressmeddelande