Ryssland gör ett utvärderingsbesök vid Lapplands flygflottilj, puolustusvoimat.fi

Ryssland genomför utför i enlighet med OSSE:s Wiendokument 2011 en inspektion för ökad tillit och säkerhet ett utvärderingsbesök till Lapplands flygflottilj den 28 april 2021. Utvärderingsgruppen består av tre personer och de har diplomatstatus.

Målsättningen för utvärderingsbesöket är att konstatera huruvida Finlands på Wienfördraget 2011 grundade årliga militära informationsutbytesrapport för Lapplands flygflottiljs del, stämmer överens med de uppgifter som nu förevisas utvärderingsgruppen. Läs pressmeddelande