Ryskt förslag nedröstat i säkerhetsrådet, sr.se

Ett ryskt resolutionsförslag om att brännmärka attackerna mot syriska mål som ett brott mot FN-stadgan har röstats ner i FN:s säkerhetsråd. Sverige var ett av de länder som röstade emot förslaget.

Det snabbinkallade mötet i FN:s säkerhetsråd inleddes med att FN-chefen António Guterres uppmanade medlemsstaterna att visa återhållsamhet och undvika eskalering i Syrien. Inför säkerhetsrådets möte delade Ryssland – som begärt mötet – ut ett utkast till en resolution där nattens attack mot Syrien fördöms.[…]

Men med siffrorna 8–3 röstades det ryska förslaget ned i säkerhetsrådet, medan 4 länder avstod.

Den svenske FN-ambassadören Olof Skoog motiverade det svenska beslutet med att resolutionsförslaget var obalanserat. Läs artikel