Ryska folket upplever sig bli respektlöst behandlade av väst, etidning.varldenidag.se

Om en krigssituation skulle uppstå i Östersjöregionen kommer Sverige att ligga illa till. Den förutsägelsen gjorde mångårige diplomaten och Moskvaambassadören Sven Hirdman i ett uppmärksammat Hotspot-samtal med Marco Strömberg nyligen. […]

Hirdman konstaterar att konfliktytorna, som under kalla kriget låg i Västeuropa, har flyttat till vårt område. Nato har flera nya baser i Nordnorge, och Sverige har ett allt närmare militärt samarbete med Nato. Polen, Finland och Baltstaterna är medlemmar i såväl EU som Nato.
Ryssland har svarat med egna militära rustningar och atomubåtar i ishavet.
Det är inte sannolikt att Ryssland har ambition att inleda ett angreppskrig, menar Hirdman, men historien visar att krig kan startas av misstag eller av missförstånd.
– I en sådan situation kommer Ryssland att agera snabbt och aggressivt. De har så många gånger upplevt att krig utspelas på deras mark och är nu beslutna att i en krigssituation göra allt för att det inte ska upprepas, menar han, och beklagar de hårda motsättningar som råder mellan väst och Ryssland.
– Det är kontraproduktivt att ständigt komma med kritik, avbryta förbindelser och tillgripa sanktioner. Enda effekten av detta blir att man stärker de krafter som man inte vill stärka.
De ryska medborgarna i gemen drömmer inte om en återupprättad rysk stormakt, men de vill ha respekt och bli vänskapligt bemötta.
– Det finns en växande känsla bland folk allmänhet att Ryssland behandlas fientligt och respektlöst. De vill kunna resa, röra sig fritt, men begränsas av allt strängare visumregler från kontakt med andra länder. Och en naturlig reaktion när man möter motstånd är dels att sluta sig samman, dels att söka samarbete på annat håll. Läs artikel